top of page
Behandlingen

Akupunkturen bygger på et holistisk menneskesyn, hvilket vil sige at det er HELE mennesket der behandles og ikke kun symptomet. Derfor indledes behandlingen med en samtale, hvor vi taler om det problem, du har henvendt dig med og om din generelle helbredstilstand.

 

I den traditionelle kinesiske akupunktur tages alle personens symptomer alvorligt og giver mening, fordi de tolkes i en større sammenhæng. Ud fra samtalen og evt. puls og tungediagnostik stiller jeg en kinesisk akupunktur diagnose og laver en behandlingsplan.

Selve behandlingen foregår ved at der placeres meget tynde sterile engangsnåle i bestemte punkter i kroppen. Herved stimuleres kroppens egen helbredelsesproces så der genskabes energimæssig balance. Nålene bliver siddende i 20 - 40 minutter.

 

Som oftest vil man føle en forbedring af tilstanden, men det er ikke unormalt, at der opstår en prikkende, snurrende fornemmelse, svimmelhed eller en kort opblussen i forbindelse med behandlingen. Det er tegn på at kroppen er i gang med en udrenselsesproces og derfor anbefales det at drikke rigeligt med vand efter behandlingen så affaldsstofferne nemmere kan blive skyllet ud.

 

I nogle tilfælde vil jeg supplere behandlingen med øreakupunktur, vacumterapi eller varmebehandling (moxa).

Hele behandlingen varer ca. 1 time. 1. behandling varer dog 1½ time da der skal optages journal.

bottom of page